Včlanite se  

Prednost za člane

Nekateri člani imajo svoj grb, večina ga nima, kar pa ni pogoj za članstvo. Včlani se lahko vsakdo, ki se zanima za teoretično in praktično grboslovje in sorodna področja. Članstvo ni omejeno samo na Slovence, ki živijo v Sloveniji. Člani se lahko ukvarjajo s katerimkoli vidikom grboslovja. Med temi so tudi strokovnjaki z različnih področij. Član je lahko:

Člani imajo precej ugodnosti. Glavne so spodaj omenjene. Član dostopa do njih prek svoje identifikacije in gesla. Ugodnosti bo vse več, ker se bo društvo razvijalo in dodajalo poglavja za člane.

Slovensko rodoslovno društvo

Člani SHS imajo 10% popust pri članarini za SRD Slovensko rodoslovno društvo. Povezava med SRD in SHS odpira dostop do številnih gradiv, ki jih vzdržuje SRD. Člani, ki si prizadevajo pridobiti lasten grb, bodo pri raziskovanju heraldičnih in rodoslovnih sestavin lahko s pridom uporabljali izkušnje in sredstva SRD.

Grbovje

je društven časopis, ki izhaja dvakrat letno in prinaša različne prispevke s področja grboslovja, društvenega dogajanja in dogodkov. V vsaki številki bo vsaj en strokovni prispevek, ki bo širil in poglabljal bralčevo poznavanje grboslovne umetnosti in znanosti.

Vloga za pridobitev grba

Člani si bodo lahko izbrali priznanega oblikovalca grba in pridobili uradno potrdilo o podelitvi grba. Pravico do registracije grba v SGS imajo vsi člani. Podelitev grba je povezana s stroški. Osnovna tarifa se poveča, kadar ima naročnik posebne zahteve. Te se lahko nanašajo na dodajanje standardnih sestavin, zastav, znakov, kadenčnih grbov za potomce. Kandidate vabimo, da podajo svojo vlogo in se seznanijo s pogoji. SHS si pridržuje pravico, da v postopek vključi še druge organizacije in s tem razširi izbor strokovnjakov. S tem se tudi skrajša čas pridobitve grba. Grbi bodo vneseni v register SGS. Podrobnosti najdete na strani Oblikovanje grba.

Svetovanje

Pri pridobivanju grba je je vključena zasnova grba, ki temelji na opisu grba v heraldičnem jeziku - blazonu. Svetovalci sodelujejo z izvajalci (ki so lahko ista oseba), da se zagotovi ustreznost grba glede na heraldična pravila in priporočila.

Koledar dogodkov

Povezovanje z akademskimi ustanovami daje članom tudi možnost udeležbe na posebnih predavanjih s področja heraldične umetnosti in veščin. O takih dogodkih bodo člani SHS obveščani in nanje vabljeni.

Spisek naslovnikov

Tudi to bo ugodnost za člane. Obveščanje po spisku e-naslovnikov zagotavlja hitro širjenje sporočil in novic med člani. Člani bodo na mednarodni spisek naslovnikov lahko naslavljali tudi vprašanja, prošnje za pomoč in posvetovanje.

društvena knjižnica

Na tem spisku bo objavljena literatura o grboslovju, ki se nahaja pri posameznih članih SHS. To je pomembna in uporabna ugodnost za člane. Član bo lahko po internem spisku objavljal svoja vprašanja o nekem področju grboslovja, ostali člani pa ga bodo v svojih odgovorih lahko napotili na ustrezno literaturo, kar bo vsekakor izdatna in učinkovita ugodnost za člane.

viri

Na tej strani je zbirka tematskih prispevkov, rokopisov in drugega gradiva, ki je nanenjeno samo članom društva. Obseg gradiva se bo širil in postajal vse bolj nepogrešljiv vir informacij o grboslovni stroki in veščinah. Kot primer takega digitaliziranega gradiva lahko omenimo Siegenfeld, Alfred Ritter Anthony von. Das Landeswappen der Steiremark.


SHS Copyright © 2005 All Rights Reserved
posodobljen: 15.09.2006