Click arms to view its blazon


Dobrodošli na Societas Heraldica Slovenica. Pobuda je zaenkrat prisotna samo na spletu. Sestavljali naj bi jo ljubiteljski in profesionalni grboslovci, zgodovinarji, rodoslovci in podobni profili. Namenjena je urejanju razmer na področju grboslovja v Sloveniji in je politično in svetovnonazorsko nevtralna.