Societas Heraldica Slovenica
o SHS o grboslovju članstvo zbirka grbov grboslovni viri razvoj domov
cerkveni grbi
zbirka grbov
    osebni grbi
    cerkveni grbi
    občinski grbi
    grbi ustanov
    zgodovinski grbi
grboslovci in risarji

Cerkveni grbi
Grbe uporablja večina cerkvenih upravnih teles. To zlasti velja za katoliško, protestantsko in sorodne cerkve. Lastne grbe imajo navadno tudi opatije (samostani) in škofije. Osebne grbe imajo visoki cerkveni dostojanstveniki. Cerkvena heraldika se loči po svoji ureditvi in vsebuje znamenja dostojanstva, ranga, funkcije. Cerkvena heraldika se pri izbiri simbolov močneje zgleduje po vzorih iz cerkvenega nauka z vključevanjem simbolike verskega značaja ali uporabe atributov posameznih svetnikov.
 
obisko- valcev od 14. 1. 2005
    Societas Heraldica Slovenica © All rights reserved    spučšen: 10. 2. 2005posodobljen: 23. 10. 2007