Societas Heraldica Slovenica
o SHS o grboslovju članstvo zbirka grbov grboslovni viri razvoj domov
občinski grbi
zbirka grbov
    osebni grbi
    cerkveni grbi
    občinski grbi
    grbi ustanov
    zgodovinski grbi
grboslovci in risarji

Občinski grbi
Mesta so začela uporabljati grbe v zgodnjem obdobju heraldike. Nekatera že v trinajstem stoletju ali še prej. Te grbe je pogojeval razvoj mest in mestne uprave. Večina je bila podrejena nekemu fevdalnemu gospodu, pod posebnimi pogoji pa so dobivala posebne pravice in svoboščine. Mestni veljaki so bili zaradi vojn in drugih razlogov pogosto odsotni in mesta so oblikovala lastne oblike povezovanja, ki se je pokazalo tudi v jasneje izraženi identiteti in simboliki, ki se je preselila v mestni grb.
 
obisko- valcev od 14. 1. 2005
    Societas Heraldica Slovenica © All rights reserved    spučšen: 10. 2. 2005posodobljen: 23. 10. 2007