Societas Heraldica Slovenica
o SHS o grboslovju članstvo zbirka grbov grboslovni viri razvoj domov
grbi ustanov
zbirka grbov
    osebni grbi
    cerkveni grbi
    občinski grbi
    grbi ustanov
    zgodovinski grbi
grboslovci in risarji

Grbi ustanov
Ta veja heraldike se nanaša na pravne osebe kot so podjetja, akademske, upravne in zdravstvene ustanove. Navadno se ne razlikujejo od osebnih in cerkvenih grbov. Pogosto pa se dogaja, da pri teh rado pride do zavestne ali nezavedne mešanice med grbom in znakom ali tudi zaščitnim znakom (logo). Med ustanovami danes grbe najraje uporabljajo najrazličnejše akademske ustanove po vsem svetu. Grbi iz te skupine so pogosto poenostavljeni in se v njih uporabljajo simboli, ki nakazujejo področje dejavnosti, ki v svoji stilizaciji ne ustrezajo tradicionalnim grbovnim priporočilom.
 
obisko- valcev od 14. 1. 2005
    Societas Heraldica Slovenica © All rights reserved    spučšen: 10. 2. 2005posodobljen: 23. 10. 2007